pullman car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pullman car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pullman car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pullman car.

Từ điển Anh Việt

  • pullman car

    * danh từ

    toa Punman (toa xe lửa hạng sang)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pullman car

    Similar:

    pullman: luxurious passenger car; for day or night travel