puglia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puglia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puglia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puglia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • puglia

    a region in southeastern Italy on the Adriatic

    Synonyms: Apulia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).