apulia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apulia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apulia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apulia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apulia

    Similar:

    puglia: a region in southeastern Italy on the Adriatic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).