pucka nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pucka nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pucka giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pucka.

Từ điển Anh Việt

 • pucka

  /'pʌkə/ (pukka) /'pʌkə/ (pukkah) /'pʌkə/

  * tính từ

  (Anh-Ân) đúng, không giả mạo, thực

  loại tốt, loại nhất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pucka

  Similar:

  pukka: absolutely first class and genuine

  pukka sahib

  pukka quarters with a swarm of servants