psophocarpus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psophocarpus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psophocarpus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psophocarpus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • psophocarpus

    species of tropical Asian and African climbing herbs

    Synonyms: genus Psophocarpus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).