psk message signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psk message signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psk message signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psk message signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • psk message signal

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tín hiệu thông báo PSK