pseudemys concinna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudemys concinna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudemys concinna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudemys concinna.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pseudemys concinna

    Similar:

    cooter: large river turtle of the southern United States and northern Mexico

    Synonyms: river cooter

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).