proteinic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proteinic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proteinic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proteinic.

Từ điển Anh Việt

 • proteinic

  /proteinic/

  * tính từ

  có protein

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • proteinic

  * kinh tế

  protein