prosopopoeia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prosopopoeia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prosopopoeia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prosopopoeia.

Từ điển Anh Việt

 • prosopopoeia

  /prosopopoeia/

  * danh từ

  (văn học) sự miêu tả người chết (người vắng mặt, người tưởng tượng) đáng nói (đang hành động)

  sự nhân hoá (vật trừu tượng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prosopopoeia

  Similar:

  personification: representing an abstract quality or idea as a person or creature