prosiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prosiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prosiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prosiness.

Từ điển Anh Việt

 • prosiness

  /prosiness/

  * danh từ

  tính tầm thường, tính dung tục

  tính chán ngắt (nói, viết...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prosiness

  commonplaceness as a consequence of being humdrum and not exciting

  Synonyms: prosaicness