proser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proser.

Từ điển Anh Việt

  • proser

    * danh từ

    nhà văn xuôi

    người kể chuyện nhạt nhẽo