proscriptive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proscriptive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proscriptive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proscriptive.

Từ điển Anh Việt

 • proscriptive

  /proscriptive/

  * tính từ

  để ra ngoài vòng pháp luật

  đày, trục xuất

  cấm, cấm đoán, bài trừ