proposed dividend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proposed dividend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proposed dividend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proposed dividend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proposed dividend

    * kinh tế

    cổ tức dự tính chia