propitiatory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propitiatory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propitiatory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propitiatory.

Từ điển Anh Việt

 • propitiatory

  /propitiatory/

  * tính từ

  để làm lành; để làm dịu, để làm nguôi

  a propitiatory smille: nụ cười làm lành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • propitiatory

  Similar:

  expiatory: having power to atone for or offered by way of expiation or propitiation

  expiatory (or propitiatory) sacrifice

  Synonyms: expiative

  propitiative: intended to reconcile or appease

  sent flowers as a propitiatory gesture