propaedeutic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propaedeutic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propaedeutic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propaedeutic.

Từ điển Anh Việt

 • propaedeutic

  /propaedeutic/

  * tính từ

  dự bị (giáo dục...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • propaedeutic

  a course that provides an introduction to an art or science (or to more advanced study generally)

  Synonyms: propaedeutics

  Similar:

  preparatory: preceding and preparing for something

  preparatory steps

  Synonyms: preparative