prognosticative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prognosticative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prognosticative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prognosticative.

Từ điển Anh Việt

 • prognosticative

  /prognosticative/

  * tính từ

  báo trước, đoán trước, nói trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prognosticative

  Similar:

  predictive: of or relating to prediction; having value for making predictions

  Synonyms: prognostic