preselective nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preselective nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preselective giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preselective.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preselective

    * kỹ thuật

    chọn trước