premolar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

premolar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm premolar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của premolar.

Từ điển Anh Việt

 • premolar

  * danh từ

  răng tiền hàm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • premolar

  * kỹ thuật

  y học:

  tiền hàm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • premolar

  a tooth having two cusps or points; located between the incisors and the molars

  Synonyms: bicuspid