preheater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preheater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preheater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preheater.

Từ điển Anh Việt

 • preheater

  xem preheat

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • preheater

  * kinh tế

  ngăn đun nóng sơ bộ

  thiết bị đun nóng sơ bộ

  * kỹ thuật

  bộ sấy sơ bộ

  thiết bị nung

  điện:

  bộ hâm nóng trước

  bộ tiền gia nhiệt

  ô tô:

  sự làm nóng trước (động cơ đơizen)

  xây dựng:

  thiết bị làm

  thiết bị nóng

  hóa học & vật liệu:

  thiết bị làm nóng trước (lọc dầu)