precursory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precursory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precursory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precursory.

Từ điển Anh Việt

 • precursory

  /pri:'kə:səri/

  * tính từ

  (+ of) báo trước

  mở đầu, mào đầu, để giới thiệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • precursory

  warning of future misfortune

  Synonyms: premonitory