pre-socratic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pre-socratic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pre-socratic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pre-socratic.

Từ điển Anh Việt

 • pre-socratic

  * tính từ

  trước Xô-crát (triết gia Hy lạp)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pre-socratic

  any philosopher who lived before Socrates

  Similar:

  presocratic: before the time of Socrates