pre-ignition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pre-ignition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pre-ignition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pre-ignition.

Từ điển Anh Việt

 • pre-ignition

  /'pri:ig'niʃn/

  * danh từ

  sự mồi sớm, sự đánh lừa sớm (máy đốt trong)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pre-ignition

  * kỹ thuật

  ô tô:

  sự cháy sớm