potomania nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

potomania nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm potomania giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của potomania.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • potomania

    Similar:

    dipsomania: an intense persistent desire to drink alcoholic beverages to excess

    Synonyms: alcoholism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).