pogrom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pogrom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pogrom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pogrom.

Từ điển Anh Việt

 • pogrom

  /'pɔgrəm/

  * danh từ

  (sử học) cuộc tàn sát người Do thái (dưới thời Nga hoàng)

  cuộc tàn sát (lực lượng thiểu số)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pogrom

  organized persecution of an ethnic group (especially Jews)