podocarpus amara nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

podocarpus amara nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm podocarpus amara giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của podocarpus amara.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • podocarpus amara

    Similar:

    sundacarpus amara: a large fast-growing monoecious tropical evergreen tree having large glossy lanceolate leaves; of rain forests of Sumatra and Philippines to northern Queensland

    Synonyms: Prumnopitys amara

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).