plug-in coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plug-in coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plug-in coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plug-in coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plug-in coil

    * kỹ thuật

    điện:

    cuộn dây cắm vào