plowwright nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plowwright nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plowwright giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plowwright.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • plowwright

    a workman who makes and repairs plows

    Synonyms: ploughwright

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).