plout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plout

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phác họa đồ