ploceus philippinus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ploceus philippinus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ploceus philippinus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ploceus philippinus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ploceus philippinus

    Similar:

    baya: common Indian weaverbird

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).