pleurotus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pleurotus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pleurotus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pleurotus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pleurotus

    agarics with white spores and caps having an eccentric stem; an important mushroom of Japan

    Synonyms: genus Pleurotus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).