plectranthus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plectranthus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plectranthus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plectranthus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • plectranthus

    any of various ornamental plants of the genus Plectranthus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).