platypus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

platypus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm platypus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của platypus.

Từ điển Anh Việt

  • platypus

    /'plætipəs/

    * danh từ

    (động vật học) thú mỏ vịt

Từ điển Anh Anh - Wordnet