platalea leucorodia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

platalea leucorodia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm platalea leucorodia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của platalea leucorodia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • platalea leucorodia

    Similar:

    common spoonbill: pure white crested spoonbill of southern Eurasia and northeastern Africa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).