plaid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plaid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plaid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plaid.

Từ điển Anh Việt

 • plaid

  /plæd/

  * danh từ

  khăn choàng len sọc vuông; áo choàng len sọc vuông (của người Ê-cốt)

  hàng len sọc vuông (để làm khăn choàng, may áo choàng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • plaid

  Similar:

  tartan: a cloth having a crisscross design