placer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

placer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm placer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của placer.

Từ điển Anh Việt

  • placer

    /'pleisə/

    * danh từ

    lớp sỏi cát có vàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • placer

    an alluvial deposit that contains particles of some valuable mineral