pivotless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pivotless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pivotless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pivotless.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pivotless

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    không bản lề

    không có khớp