pius v nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pius v nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pius v giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pius v.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pius v

    Italian pope from 1566 to 1572 who led the reformation of the Roman Catholic Church; he excommunicated Elizabeth I (1504-1572)

    Synonyms: Antonio Ghislieri

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).