pitymys pinetorum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitymys pinetorum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitymys pinetorum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitymys pinetorum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pitymys pinetorum

    Similar:

    pine vole: short-tailed glossy-furred burrowing vole of the eastern United States

    Synonyms: pine mouse

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).