pitted prunes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitted prunes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitted prunes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitted prunes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitted prunes

    * kinh tế

    mận chín không hạt