piranga rubra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piranga rubra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piranga rubra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piranga rubra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • piranga rubra

    Similar:

    summer tanager: of middle and southern United States; male is deep rose-red the female mostly yellow

    Synonyms: summer redbird

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).