piptadenia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piptadenia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piptadenia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piptadenia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • piptadenia

    tropical American trees and shrubs; often placed in other genera

    Synonyms: genus Piptadenia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).