pickaninny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pickaninny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pickaninny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pickaninny.

Từ điển Anh Việt

 • pickaninny

  /'pikənini/ (pickaninny) /'pikənini/

  * danh từ

  đứa bé da đen (ở Mỹ, Nam phi, Uc)

  * tính từ

  bé bỏng, bé tí xíu

Từ điển Anh Anh - Wordnet