piccaninny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piccaninny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piccaninny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piccaninny.

Từ điển Anh Việt

 • piccaninny

  /'pikənini/ (pickaninny) /'pikənini/

  * danh từ

  đứa bé da đen (ở Mỹ, Nam phi, Uc)

  * tính từ

  bé bỏng, bé tí xíu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • piccaninny

  Similar:

  pickaninny: (ethnic slur) offensive term for a Black child

  Synonyms: picaninny