phyllostachys nigra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phyllostachys nigra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phyllostachys nigra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phyllostachys nigra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • phyllostachys nigra

    Similar:

    black bamboo: small bamboo having thin green culms turning shining black

    Synonyms: kuri-chiku

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).