phyllopod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phyllopod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phyllopod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phyllopod.

Từ điển Anh Việt

 • phyllopod

  /'filəpɔd/

  * tính từ

  (động vật học) có chân lá

  * danh từ

  (động vật học) loài chân lá