photoglyph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoglyph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoglyph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoglyph.

Từ điển Anh Việt

  • photoglyph

    /'foutouglif/

    * danh từ

    bản khắc kẽm bằng ánh sáng