photoelectron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectron.

Từ điển Anh Việt

 • photoelectron

  * danh từ

  quang điện tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • photoelectron

  * kỹ thuật

  quang điện tử

  điện:

  electron quang

  điện lạnh:

  electron quang điện

  quang electron

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • photoelectron

  an electron that is emitted from an atom or molecule by an incident photon