pholis gunnellus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pholis gunnellus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pholis gunnellus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pholis gunnellus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pholis gunnellus

    Similar:

    rock gunnel: slippery scaleless food fish of the northern Atlantic coastal waters

    Synonyms: butterfish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).