philosophiser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

philosophiser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm philosophiser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của philosophiser.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • philosophiser

    Similar:

    philosophizer: someone who considers situations from a philosophical point of view

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).