petrification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrification.

Từ điển Anh Việt

 • petrification

  * danh từ

  xem petrifaction

  sự trở thành ngang ngạnh, nhẫn tâm, vô tình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petrification

  * kỹ thuật

  hóa đá

  sự hóa đá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • petrification

  Similar:

  petrifaction: the process of turning some plant material into stone by infiltration with water carrying mineral particles without changing the original shape